Vi sinh xử lý nước thải Clean Water N - Vi sinh xử lý môi trường

Vi sinh xử lý nước thải Clean Water N

Giá: 290.000

Đặt Hàng Ngay

Thông tin chi tiết

CLEAN WATER N bao gồm rất nhiều chủng vi sinh giúp oxy hóa sinh học các hợp chất hữu cơ chậm phân hủy trong các hệ thống xử lý hiếu khí, kị khí và tùy nghi, ao hồ và trong bể chứa nước thải. CLEAN WATER N làm giảm COD, BOD, SS đầu ra, cải thiện hiệu suất xử lý của hệ thống.

  • Làm giảm COD, BOD, SS và N đầu ra
  • Vi sinh chịu tải cao, giảm chi phí xử lý
  • Giảm hiện tượng chết vi sinh do bị shock
  • Ổn định hệ thống

Bình luận