Vi sinh xử lý nước thải Clean Water NH4 - Vi sinh xử lý môi trường

Vi sinh xử lý nước thải Clean Water NH4

Giá: 320.000

 

 

 

Đặt Hàng Ngay

Thông tin chi tiết

CLEAN WATER NH4  bao gồm các dòng vi khuẩn khử nitơ được chọn lọc riêng biệt để đẩy mạnh, thiết lập và duy trì quá trình nitrat hóa hiệu quả trong h thống xử lý nước.

CLEAN WATER NH4 bao gồm vi khuẩn Nitrosomonas spp và Nitrobacter spp. Vi khuẩn Nitrosomonas spp giúp chuyển hóa ammonia thành nitrit  và Nitrobacter spp chuyển hóa nitrit thành nitrat

  • Thúc đẩy nhanh quá trình nitrat hóa
  • Giảm chi phí xử lý
  • Giảm NH4, N2 trong hệ thống xử lý nước thải
  • Khởi động quá trình nitrat hóa

 

 

 

Bình luận